Disclaimer - privacy verklaring - aansprakelijkheid

 

Aansprakelijkheid

Door Rode Marikens van Nimwegen Ieder lid is zélf verantwoordelijk bij álle activiteiten -in de ruimste zin van het woord- van dit chapter. Queen en -eventuele- vice queen kunnen/zullen géén aansprakelijkheid aanvaarden

Privacybeleid

Met het oog op de privacywetgeving onderstaand een officiële kennisgeving van ons privacy beleid. 

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens RHS Rode Marikens van Nimwegen

Alle leden en/of aspirant leden gaan accoord met het volgende; 

1.

er is géén bezwaar tegen het gebruik van; naw gegevens naam, adres, woonplaats, telefoongegevens, geboortedatum en emailadres, tbv de ledenadministratie.

2

Het is mij bekend als member dat er tijdens de Marikenbabbel en Mariken activiteiten/uitstapjes foto’s worden gemaakt. Members Rode Marikens nemen sowieso deel aan groepsfoto's t.b.v. van bekendheid en of propaganda van het chapter RMVN. Er is géén bezwaar tegen dat deze foto’s worden gepubliceerd op de website van de Rode Marikens van Nimwegen, dag en/of weekbladen, huis aan huis bladen of ander propaganda materiaal t.b.v. chapter Rode Marikens. Bij landelijke activiteiten mogelijk beide landelijke RHS internet website's. Evenmin is er bezwaar tegen dat foto’s t.b.v. Rode Marikens gepubliceerd worden op Facebook / Instagram pagina tbv RMVN (Rode Marikens) van Queen Fiep van Nimwegen. (Facebook en Instragram Queen Fiep zijn beiden niet openbaar) Foto's van Rode Marikens die gemaakt zijn in de privé sfeer van een member (dus bij een member thuis (binnenshuis of privacy gevoelige binnen en buitenruimten, worden niét geplaatst of uitsluitend met nadrukkelijke toestemming van betreffende member. RHS Chapter Rode Marikens van Nimwegen kan niet garant staan voor delen en dát foto's genomen bij zg 'Events' / Uitstapjes en of landelijke RHS activiteiten. Ook van toepassing als er foto's genomen door derden wanneer Rode Marikens in het openbaar in beeld zijn 

Ieder lid/aspirantlid zal de privacy van de leden van de Rode Marikens van Nimwegen  respecteren.

door: Rode Marikens van Nimwegen.