History Rode Marikens van Nimwegen van oprichting tot herstructurering 09.2018

Thursday, January 22, 2015

Stukje waardevolle history over het RHS Rode Mariken bestaan.                                         

 05.07.2020

Queen Fiep van Nimwegen en Vice Queen - Marja Gravin v Schunk bis Benseroa  

Bovenstaande dames trekken samen de Rode Marikenkar zéér succesvol en eensgezind vanaf  medio september 2018. Rode Marikens groeit en bloeid na een herstructurering van het chapter waarbij de wereldwijde -enige regel-, de dresscode  verbindende factor is.

Na een waardevollen eensgezinde samenwerking heeft Vice Queen Marja -door overmacht- helaas ons chapter -wellicht tijdelijk- moeten verlaten door priveomstndigheden waaraan een 2 jarig durende intensieve nascholing/bijscholing studie ten grondslag ligt.

Op 05 juli 2020 vond een waardig afscheid plaats met pijn in het Marikenhart voor beide dames en overige members. Uit het oog voorlopig maar zéker niet uit het hart eveneens voor beide dames. Marja zal voor altijd een warm plekje krijgen in het Marikenhart.

            

Dankwoord aan Marja bij haar afscheid van 

Rode Marikens van Nimwegen

Lieve Marja,

Helaas gaan we afscheid nemen van je. Je drukke sociale leven, je kleinkinderen, je werk, je nog pril begonnen studie, het zijn onder andere de redenen dat je dit besluit hebt moeten nemen voor jezelf. Prioriteiten stellen kan op enig moment een belangrijk te nemen stap zijn in je leven. Je bent een zéér actieve vrouw die nog volop midden in het leven staat. Juist dát zijn nou ook de dames die wij zo dolgraag aantrekken bij ons chapter. We zullen je dan ook enorm gaan missen. We willen je bedanken voor jouw inzet bij Rode Marikens van Nimwegen, als gewaardeerd member maar zéker ook als zéér gewaardeerde ViceQueen die samen met mij (Queen Fiep) de bakens heeft uitgezet om met ons Rode Marikenschip de juiste koers te gaan varen. De wind in de zeilen te houden op de soms woelige maar getrotseerde baren. Ons schip op koers te houden. Daar ben ik trots op, daar kunnen WIJ sámen trots op zijn. Inmiddels hebben we een sterke bemanning aan boord die de kapitein optimaal steunen bij de te varen waterwegen. Lieve Marja, we zullen je missen!!!  IK zal je gaan missen.......achter de coulissen van dit geweldige chapter, hebben we vaak overleg gehad, ruggespraak gehouden, bepaald dat we op koers lagen en ramkoers voorkomen. Je verlaat het schip in rustig vaarwater en met sterke matrozen aan boord die waar nodig ook alle zeilen zullen bijzetten om op de wind te kunnen en blijven varen. Hoewel vandaag een enigszins verdrietig moment door jouw vertrek, zie ik ook weer met vertrouwen en vol goede moed de mooie toekomst van ons fantastische, saamhorige chapter tegemoet. Lieve Marja, je keuze is gemaakt en daarmee zullen wij moeten dealen. Uit het oog maar beslist niet uit het hart.

Wij Rode Marikens van Nimwegen wensen jou héél veel succes bij je studie, je werk en vooral bij het genieten van je kinderen en kleinkinderen. Kortom; een mooie en voorspoedige toekomst in goede gezondheid. Heel veel liefs van ons chapter, Rode Marikens. Met name ook van de dames die ivm hun gezondheid nu niet aanwezig kunnen zijn. Mede namens Rode Marikens van Nimwegen, dankjewel. Queen Fiep liefs XX    

 

 

Nijmegen 08 januari 2015

                                 Oprichting 11.09.2014

Verslag door: Queen Fiep van Nimwegen (1e officiele bijeenkomst na oprichting)

Hampshire Hotel HolthurscheHof Berg & Dal 19.30 uur. 08.01.2015

Medeoprichters Wil-Marianne-Annette en Fiep zijn stipt op tijd volgens afspraak aanwezig in de lobby van het hotel om de members maar ook weer 11 nieuwe members te ontvangen. De -nieuwe- rode hoeden druppelen binnen en om 20.15 u begeeft het gezelschap zich naar het restaurant. Queen Fiep opent de Marikenbabbel door iedereen maar vooral ook de nieuwe members van harte een warm welkom te heten. Fiep vervolgt met een korte toespraak over de voortdenderende Marikentrein (in aansluiting op de treinmetafoor van de vorige Marikenbabbel). De wens wordt uitgesproken om met respect, saamhorigheid, openheid en transparantie te werken aan een harmonische Sisterhood die een duurzame toekomst tegemoet gaat. Vice Queen Annette krijgt het woord en doet mededelingen van huishoudelijke aard.

Er volgt een gezellig samenzijn met drankjes en hapjes waarbij members/nieuwe members elkaar -beter- leren kennen en members activiteitenlijsten kunnen invullen voor deelname. En er wordt een rondje gemaakt onder de members voor ideeen m.b.t. te ondernemen activiteiten. Al snel blijkt dat alle aanwezige aspirant members besluiten om member te worden.  

De volgende Marikenbabbel zal worden gehouden in  'De Waag' te Nijmegen. Maar voorafgaand hebben we nog een leuke activiteit op 3 februari in het Hampshire hotel in de vorm van Rode Marikens Red & Purple Beurs. Dan volgt de afsluiting van een super geslaagde avond en ontvangen alle nieuwe members de Rode Mariken introductiemap. Mede namens de vice queen wil ik alle aanwezigen members bedanken voor hun bijdrage aan deze zeer succesvolle en geslaagde avond. 

Queen Fiep van Nimwegen