Aanmelden GRATIS Proef lidmaatschap

Ook toegankelijk voor belangstellenden buiten regio Nijmegen.

Heb je vragen of wil je een Member worden? 

Neem contact op met Queen Fiep van Nimwegen.

E-Mail: fiepgesthuizen@me.com

Telefonisch gaat het snelst  ;)

Telefoon: 06 - 15 855 844

Énige Regel Red Hat Society USA - Wereldwijd

De énige regel wereldwijd vastgelegd door Red Hat Society USA; Rode Hoed en Paarse outfit, zal ten alle tijden worden nageleefden worden uitgedragen door alle members. Daarnaast; NIET zeuren. Leden RHS en in het bijzonder van Rode Marikens van Nimwegen zullen normen en waarden respecteren/toepassen bij elke activiteit. Leden onthouden zich van activiteiten en/of uitlatingen die Red Hat society en Rode Marikens van /Nimwegen in het bijzonder in discrediet brengen.

Officieel chapter Red Hat Society USA

Rode Marikens van Nimwegen
Chapternaam Rode Marikens van Nimwegen Chapter ID: 629268
RHS chapter aangesloten bij RHS USA

Bankrekening Rode Marikens van Nimwegen met tenaamstelling Queen én Penningmeester nr.  NL06 RABO 0358068754 t.n.v. W. Gesthuizen eo J.W.M. Engelaar - Knipping

Aanmelden lidmaatschap RMVN kan telefonisch of via info@rodemarikensvannimwegen.nl